петак, 08. март 2013.

KNJIŽULJAK - Najava godišnjeg plana za 2013.

Nezavisna i neprofitna samozaložba KNJIŽULJAK predstavlja 
  
Godišnji plan za 2013. godinu


biblioteka PATENTI

knjižuljci autora koji pišu na srpskohrvatskom 


BOJAN SAVIĆ OSTOJIĆ 
Trgovina/ Pismo izgubljeno, anonimno
proza & esej, 50 strana

MARJAN ČAKAREVIĆ 
Sedam reči iz jezika grada
ciklus pesama, 28 strana

MIODRAG DANILOVIĆ
Sivi zbeg
poezija & proza, 28 strana

UROŠ EREMIĆ
Egzistencija kopule
poema, 32 strane

DUŠAN VASIĆ
Historia diabolica
priča, 24 strane

NIKOLA ŽIVANOVIĆ
Balada o usamljenosti
pesma, 12 strana

SLOBODAN IVANOVIĆ
Osobine
poezija, 40 strana

BOJAN KRIVOKAPIĆ
Bezdomnost
pesma, 28 strana

MARKO POGAČAR
Pobuna čuvara
politički eseji, 52 strane


biblioteka BI

dvojezična izdanja


TOMAŽ ŠALAMUN
Poker
preveo Josip Osti
poezija, 52 & 52 strane

GHÉRASIM LUCA
La Fin du Monde/ Kraj sveta
preveo Bojan Savić Ostojić
poema, 40 & 40 strana


biblioteka VELIKO DELCE

reizdanja knjižuljaka objavljenih unutar obimnijih knjiga

MIODRAG STANISAVLJEVIĆ
Istraživački program Spirala
manifest, 28 strana

MILUTIN PETROVIĆ
Nerazumne
poema, 32 strane


biblioteka RUKOM
rukopisni knjižuljci

KARLO HMELJAK
Ljubavne
poema, 16 & 16 strana


biblioteka IZABRANI PESNIK
zbornik radova posvećenih jednom pesniku

MILAN MILIŠIĆ
razni autori
zbornik radova & izbor iz poezije
40 & 40 stranaPetnaest navedenih izdanja biće štampano u tiražu od 200 primeraka, počev od aprila 2013.


Članovi Kluba prenumeranata Knjižuljka imaće mogućnost da ceo godišnji plan dobiju po povlašćenoj ceni od 3000 dinara (za inostranstvo 30 eura).

Numerisani primerak knjižuljka će po izlasku stizati na kućnu adresu prenumeranta, praćen spiskom prenumeranata na poslednjim stranama knjižnog bloka.

Sva izdanja se mogu i posebno naručiti, po prodajnoj ceni koja će se razlikovati od izdanja do izdanja.

Ukoliko želite da se pridružite klubu prenumeranata, pišite nam na donju adresu.

Istim putem možete naručiti besplatan katalog Knjižuljka sa recenzijama predviđenih izdanja za 2013.   
Redakcija Knjižuljka


Нема коментара: