недеља, 23. децембар 2012.

novi broj časopisa Poezija

Novi broj časopisa Poezija (broj 59-60 / 2012) posvećen je mlađim pesnicima/kinjama i esejistima/kinjama.
Časopis donosi ranije neobjavljene ciklusa pesama Bojana Vasića, Milana Dobričića, Nikole Živanovića, Jelice Kiso, Gorana Korunovića, Uroša Kotlajića, Danila Lučića, Dejana Matića, Petra Matovića, Viktora Radonjića, Bojana Savića Ostojića, Bojana Samsona, Ane Seferović, Vladimira Stojnića, Enesa Halilovića i Marjana Čakarevića.
U drugom odeljku broja objavljeni su eseji na temu modernog u poeziji Vladislava Petkovića Disa. Tekstove potpisuju Bojan Vasić, Jelica Kiso, Goran Korunović, Petar Matović, Bojan Samson, Vladimir Stojnić i Marjan Čakarević.