недеља, 03. јул 2016.

Aleksandar Ristović
Da li su ga sustigle kočije sa tankim paocima i maramom pod sedlom?
Hoda li on kroz baštu držeći rođake pod ruku? 
Je li ono što je naumio poznato meni ili kome drugom?
Je li viđen među drvećem u tanušnim cipelama? 

Da li je otpio iz ove čaše koju sam ostavio na stolu? 
Da li se vratio sa ostalima, gotovo nevidljiv? 
Je li to njegova svetiljka u oknu, kao krilo? 
Ima li on veštiju ruku od onog koji mu dolazi u susret? 

Da li je njegovo telo podložno menama koje mu nameće priroda? 
Razlikuje li "oblik" i "suštinu" dajući prednost čas jednom čas drugom? 
Odaju li njegovi postupci uravnoteženost duha po kojoj se i proču? 
Ima li on spretne prste, odmerene pokrete, lice negovano ubodom ruže? 

Je li osmotrio prostor nad sobom kroz uveličavajuća stakla pre nego što će uzleteti? 
Je li podelio hleb na dvoje za praznim stolom? 
Je li sahranjen uz poj petla i s ljubavnim mirisom u odeći? 
Je li imao život koji mu se pripisuje u jednom od zaboravljenih tekstova? 


O putovanju i smrti Nolit 1976