уторак, 09. јун 2015.

Predstavljanje 7 REČI GRADA Marjana Čakarevića

U četvrtak, 11. juna, u beogradskom klubu Idiot (Dalmatinska 13), s početkom u 20 h, biće predstavljena knjiga Marjana Čakarevića, 7 reči grada.

Na predstavljanju će, sem autora, učestvovati Borislav Radović, Marko Pogačar i Slobodan Georgijev.

Izdanja Knjižuljka će tokom večeri biti dostupna po posebnim cenama.


"U ciklusu pesama 7 reči grada, Marjan Čakarević ispisuje, na sintaksičkom nivou brzopoteznu pohvalu (Beo)gradu, u istoj meri u kojoj se i „pesnički“ razračunava sa ovim toposom. Posmatrajući grad kao amorfnu masu istorije, pojedinačnih sudbina, infrastrukture, čežnji i utisaka, Čakarević prepliće (fizički) grad sa (metafizičkim) jezikom, tako da oni postaju nerazlučivi. (...) Ponirući u prošlost, i preplićući je sa „tranzicionom svakodnevnicom“ (sic!) i ličnim, gotovo intimnim „razglednicama“, pesnik pred čitaocima „skida“ slojeve grada, u pokušaju da dođe do gradske srži/tvari, te utopije što večito izmiče. Srećom, Čakarević je svestan da je poezija već sam taj niz neuspešnih pokušaja da se dosegne „esencija“ mesta. Ali čini se da estetika fragmenta i brzog pesničkog ritma nije dovoljno politična sama po sebi, i zato je pesnik prožima angažovanim komentarima i blagom ironijom koja ne štedi ni radničku klasu iz zapuštenih predgrađa, ni hipstere iz trendy gradskih lokacija, ni veru naivnih u političke promene."

(iz recenzije Vladimira Stojnića)