недеља, 05. јул 2020.

William Carlos Williams

ČEKANJE 

Srećan sam kada sam sam. 
Vazduh je svež. Nebo je 
pegavo i ispljuskano i omotano 
bojom. Grimizni falusi 
sasafrasovog lišća 
vise zgomilani preda mnom 
u hrpama na otežalim granama. 
Kada stignem do praga 
dočekuju me 
srećni krici moje dece 
i moje srce tone. 
Smrvljen sam. 

Zar mi nisu draga moja deca 
kao opalo lišće ili 
zar čovek mora da oglupi 
da bi ostario? 
Izgleda baš kao da mi je Tuga 
podmetnula nogu. 
Da vidimo, da vidimo! 
Šta sam ono hteo da joj kažem 
u slučaju da mi se desi 
ovo što se sada desilo?(iz knjige Sour grapes, 1921)
prevela Dubravka Popović-Srdanović,
Izabrane pesme, Nolit, 1983,
Bubanj potok 2020, sto dinara)


Нема коментара: