четвртак, 02. мај 2013.

OPEC

OPEC 


Mladi Arabljanin ostao je nem. 
Zastao je, na trenutak, i pustinjski vetar. 
Sa neba se spušta Alahov desetar 
i zeleni pruža mu, izglancan, šlem: 
idi, idi, satri četu neverničkih hulja, 
od njih ćemo dobiti barem ulja 
barel 


Vojislav Despotov, 
Veseli pakao evropoezije
1990.
Sabrane pesme
Gradska Biblioteka Žarko Zrenjanin, 
Zrenjanin, 
2002.

Нема коментара: