среда, 26. септембар 2012.

nova srpska poezija u časopisu ars!U crnogorskom časopisu za književnost, kulturu i društvena pitanja, Ars (broj 1-2/’12) objavljen je temat posvećen srpskoj poeziji mlađe generacije. Temat su priredili Vladimir Đurišić (Podgorica) i Vladimir Stojnić (Beograd). Nakon uvodnog teksta Vladimira Stojnića objavljeni su poetski ciklusi Dragane Mladenović, Bojana Samsona, Siniše Tucića, Bojana Vasića, Uroša Kotlajića, Marka Stojkića, Bojana Savića Ostojića, Gorana Korunovića, Jelice Kiso, Tamare Šuškić, Vladimira Stojnića, Viktora Radonjića, Eme Stefanovske, Maje Solar, Bojana Markovića, Ane Seferović, Vladimira Tabaševića i Marjana Čakarevića.

Prošireno i dopunjeno izdanje ovog temata sačinjavaće antologiju nove srpske poezije koju će krajem godine objaviti izdavač OKF sa Cetinja.


Нема коментара: