среда, 1. март 2023.

Bojan Savić Ostojić : PUNKT (preveo na nemački Jan Dutoit, ETK, Bern, 2023)

Izdavačka kuća Edition Taberna Kritika iz Berna upravo je objavila prevod novele Punkt Bojana Savića Ostojića (originalno objavljene 2017. kod izdavača Metella). 

Knjigu je na nemački preveo Jan Ditoa, a propraćena je pogovorom Ane Hodl Laslo. 

Koga zanima fabula, evo kratkog pregleda događaja: pisac izlazi iz stana, zaboravivši olovku i svesku kod kuće, više puta pokušava da ih ponovo pronađe u gradu (nijednom ne uspevši) i neprekidno skreće s puta, kartografski, mentalno, pa i narativno. Navodna bezdogađajnost ove pripovetke ("njegovog navodnog besciljnog hodanja") odražava se ne samo u meditativnom i vijugavom paralelizmu hoda, govora, misli i pisanja, već i u pripovedanju samom. Punkt je pripovetka koja disecira pripovedanje, kao čin, ujedno prozaično smešan i mističan, koji se suočava i sukobljava sa apsurdnim svetom (samo)otuđenja.

 

Ana Hodl LasloNa naslovnoj stranici:

Bojan Savić Ostojić, "Seizmogram iz autobusa Beograd-Zemun", 2022.


Na sajtu izdavača (sa odlomkom)

https://www.etkbooks.com/punkt/Нема коментара: